Faaliyetlerimiz Hakkında

Madencilik sektöründe son yıllarda yaşanan büyük iş kazaları, uzun süren bürokratik işlemler, madencilik sektöründe izlenen politikalardaki belirsizlikler ve aksamalar, buna bağlı olarak maden kanunu ve yönetmeliklerinin uygulanmasında pratikte yaşanan sıkıntılar ve uluslararası emtia piyasalarındaki dalgalı fiyat hareketleri nedeniyle, şirket yönetimimiz sektörel pozisyonunu yeniden gözden geçirme ve konumlandırma gereği duymuştur.

Bu amaçla yönetim kurulumuzca, mevcut şirket ana faaliyet konusuna İhlas Grubu’nun uzun yıllardır büyük bir başarı ve istikrarla sürdürdüğü inşaat ve pazarlama faaliyetleri ile İhlas Grup olarak çağımız gelişmelerine yön veren ve stratejik öneme haiz bulunan enerji sektörünün de ilave edilmesi planlanmıştır.

Bu amaçla, yönetim kurulumuzun 23.12.2016 tarih ve 2016/23 sayılı almış olduğu karar gereği, 14.04.2017 tarihinde yapılan şirket olağan genel kurul toplantısında, unvan değişikliğine gidilmesi ve faaliyetlerin artık  “İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.” unvanı ile devam ettirilmesi kararı alınmıştır.

Unvan değişikliğine ilişkin bu karar 20.04.2017 tarihinde Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilerek, 26.04.2017 tarih ve 9314 sayılı resmi gazetede ilan edilmek suretiyle şirket unvanı “İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.” olmuştur.

İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş. yeni dönemde paydaşlarına daha fazla katkı sunabilmek amacıyla;

İhlas Pazarlama A.Ş. nin %70, İhlas Holding A.Ş. nin %15, İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş. %10 ve İhlas Yapı Turizm ve Sağlık A.Ş. %5 pay sahibi olduğu, İhlas Marmara Evleri Ortak Girişimi kurulmuş olup, ilgili ortak girişim ile, Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin maliki ve hak sahibi olduğu İstanbul İli, Beylikdüzü İlçesi, Yakuplu 482 Ada 3 Parselde kayıtlı 31.309 m² ve 484 Ada 12 Parselde kayıtlı 30.396 m² arsalar üzerinde konut ve işyeri inşa edip, satış ve pazarlamasını yapmak üzere arsa satışı karşılığı hasılat paylaşımı sözleşmesi imzalamıştır. 2017 içerisinde inşaatına başlanması ve sözleşme imzalanmasından itibaren 40 ayda tamamlanması hedeflenen proje kapsamında, yaklaşık 1.200 daire ve 60 ticari ünitenin inşa edilmesi planlanmaktadır.

Benzer şekilde İstanbul ili, Esenyurt İlçesi, Çınar Mahallesi, 243 Ada 1-2 parsellerde kayıtlı yaklaşık 25.347 m² yüzölçümlü arsalar üzerinde konut ve işyeri projelendirip inşa etmek üzere, arsa sahibi ile Bizimevler Ardıçlı Ortak Girişimi arasında hasılat paylaşımı sözleşmesi imzalanmıştır. Bizimevler Ardıçlı Ortak Girişimi sermayesi 500.000 TL olup, ortaklıktaki pay oranları; İhlas Pazarlama A.Ş. %70, İhlas Holding A.Ş. %15, İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş. %10 ve İhlas Yapı Turizm ve Sağlık A.Ş. %5 tir. Mezkur ada ve parseller üzerinde geliştirilecek olana proje kapsamında yaklaşık 270 adet bağımsız bölümün inşa edilmesi planlanmaktadır.