İlişkili Taraf İşlemleri

A) Grup’un 31.12.2017 ve 31.12.2016 tarihleri itibariyle ilişkili taraflarla olan bakiyeleri aşağıdaki gibidir:

   Ticari Alacaklar
  31.12.2017 31.12.2016
İhlas Pazarlama A.Ş.

1.384.838

237.806

İhlas Yapı Turizm ve Sağlık A.Ş.

1.007.633

İhlas Holding A.Ş.

598.435

671.996

İhlas Pazarlama A.Ş. – İhlas Yapı Turizm ve Sağlık A.Ş. Adi Ortaklığı

295.201

İhlas Net A.Ş

127.402

118.516

İhlas Gazetecilik A.Ş.

56.284

404.622

Klas Dış Ticaret A.Ş.  (*)

200.499

Diğer

118.490

306.252

Toplam

3.588.283

1.939.691

(*) Ara dönemde ilişkili taraftan çıkmıştır.

 

   Verilen Avanslar
  31.12.2017 31.12.2016
İhlas Marmara Evleri Ortak Girişimi

13.385.772

Toplam

13.385.772

 

   Ticari Borçlar
  31.12.2017 31.12.2016
Gerçek kişiler

121.537

147.643

Detes Enerji Üretim A.Ş.

25.553

25.553

Şifa Yemek ve Gıda Üretim Tesisleri Tic. A.Ş.

4.941

87.115

Diğer

27.610

14.091

Toplam

179.641

274.402

Kilit Personele Sağlanan Faydalar

Kilit yönetici personel, İşletmenin, (idari ya da diğer) herhangi bir yöneticisi de dahil olmak üzere, faaliyetlerini planlama, yönetme ve kontrol etme yetki ve sorumluluğuna doğrudan veya dolaylı olarak sahip olan kişileri kapsamakta olup, bunlara sağlanan iki tür fayda vardır. Kısa vadeli faydalar; maaş, sosyal güvenlik yardımı, ikramiye, ücretli izinler ve huzur haklarını kapsamaktadır. Bu tür kısa vadeli faydalar “Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler” hesabında raporlanmıştır. İşten çıkarma halinde sağlanacak faydalar ise, Grup’un kıdem tazminatı yükümlülüğünü kapsamaktadır. Bu tür faydalar “Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar” hesabında raporlanmıştır.

Kilit personele 01.01-31.12.2017 döneminde sağlanan kısa vadeli toplam fayda 476.721 TL (önceki dönem: 406.650 TL), 01.01-31.12.2017 döneminde işten çıkarma halinde sağlanan ve sağlanacak toplam fayda ise 23.363 TL (önceki dönem: 34.415 TL)’dir.

  1. B) Grup’un 01.01-31.12.2017 ve 01.01-31.12.2016 dönemlerinde ilişkili taraflarla yaptığı mal, hizmet ve reklam alış ve satışları aşağıdaki gibidir:
Mal ve Hizmet Alışları 01.01-31.12.2017 01.01-31.12.2016
İhlas Ev Aletleri İmalat San. Tic. A.Ş.

2.777.081

İhlas Pazarlama A.Ş.

400.384

İhlas Holding A.Ş.

91.591

386.233

Diğer

18.119

5.885

Toplam

3.287.175

392.118

 

Mal ve Hizmet Satışları 01.01-31.12.2017 01.01-31.12.2016
İhlas Holding A.Ş.

1.267.328

İhlas Pazarlama A.Ş.

1.072.260

İhlas Yapı Turizm ve Sağlık A.Ş.

878.622

İhlas Pazarlama A.Ş. – İhlas Yapı Turizm ve Sağlık A.Ş. Adi Ortaklığı

317.928

Bizimevler Ardıçlı Ortak Girişimi

399.107

Toplam

3.935.245

 

  1. C) Grup’un 01-31.12.2017 ve 01.01-31.12.2016 dönemlerinde ilişkili taraflardan aldığı ve bunlara kestiği faiz, kira vb. faturalar aşağıdaki gibidir:
Kesilen vade farkı faturaları 01.01-31.12.2017 01.01-31.12.2016
İhlas Pazarlama A.Ş.

116.692

17.865

İhlas Holding A.Ş.

91.031

216.289

İhlas Gazetecilik A.Ş.

16.718

84.551

İhlas Net A.Ş.

14.886

13.738

Klas Dış Ticaret A.Ş. (*)

5.909

23.562

İletişim Magazin Gazetecilik A.Ş.

3.247

10.029

Voli Fuar Hizmetleri A.Ş. (*)

5.292

79.425

Diğer

20.418

13.879

Toplam

274.193

459.338

(*) Ara dönemde ilişkili taraftan çıkmıştır.

 

Alınan vade farkı faturaları 01.01-31.12.2017 01.01-31.12.2016
Şifa Yemek ve Gıda Üretim Tesisleri Tic. A.Ş.

4.942

8.388

Diğer

5.171

329

Toplam

10.113

8.717

 

Kesilen kira ve diğer faturalar 01.01-31.12.2017 01.01-31.12.2016
İhlas Pazarlama A.Ş.

210.000

243.000

İhlas Holding A.Ş.

210.000

30.780

İhlas Gazetecilik A.Ş.

622.728

Diğer

14.280

12.960

Toplam

434.280

909.468

 

Alınan kira ve diğer faturalar 01.01-31.12.2017 01.01-31.12.2016
İhlas Yapı Turizm ve Sağlık A.Ş.

100.000

KPT Lojistik Taşımacılık Tur. Rek. Paz. İç ve Dış Tic. A.Ş.

14.000

Şifa Yemek ve Gıda Üretim Tesisleri Tic. A.Ş.

10.343

Diğer

2.975

74

Toplam

116.975

10.417