İlişkili Taraf İşlemleri

A) Grup’un 30.06.2017 ve 31.12.2016 tarihleri itibariyle ilişkili taraflarla olan bakiyeleri aşağıdaki gibidir:

   Ticari Alacaklar
  30.06.2017 31.12.2016
İhlas Pazarlama A.Ş. 1.444.313 237.806
İhlas Holding A.Ş. 1.371.781 671.996
İhlas Yapı Turizm ve Sağlık A.Ş. 494.569
Bizim Evler Ardıçlı Ortak Girişimi 425.601
İhlas Marmara Evleri Ortak Girişimi 425.601
İhlas Ev Aletleri İmalat San. Tic. A.Ş. 222.551
İhlas Gazetecilik A.Ş. 57.456 404.622
İhlas Net A.Ş 130.023 118.516
Klas Dış Ticaret A.Ş. 200.499
Diğer 113.470 306.252
Toplam 4.685.365 1.939.691

 

   Ticari Borçlar
  30.06.2017 31.12.2016
Gerçek kişiler 169.253 147.643
Detes Enerji Üretim A.Ş. 25.553 25.553
Şifa Yemek ve Gıda Üretim Tesisleri Tic. A.Ş. 2.158 87.115
Diğer 10.642 14.091
Toplam 207.606 274.402

Kilit Personele Sağlanan Faydalar

Kilit yönetici personel, İşletmenin, (idari ya da diğer) herhangi bir yöneticisi de dahil olmak üzere, faaliyetlerini planlama, yönetme ve kontrol etme yetki ve sorumluluğuna doğrudan veya dolaylı olarak sahip olan kişileri kapsamakta olup, bunlara sağlanan iki tür fayda vardır. Kısa vadeli faydalar; maaş, sosyal güvenlik yardımı, ikramiye, ücretli izinler ve huzur haklarını kapsamaktadır. Bu tür kısa vadeli faydalar “Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler” hesabında raporlanmıştır. İşten çıkarma halinde sağlanacak faydalar ise, Grup’un kıdem tazminatı yükümlülüğünü kapsamaktadır. Bu tür faydalar “Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar” hesabında raporlanmıştır.

Kilit personele 01.01-30.06.2017 döneminde sağlanan kısa vadeli toplam fayda 268.375 TL (önceki dönem: 198.420 TL), 01.01-30.06.2017 döneminde işten çıkarma halinde sağlanan ve sağlanacak toplam fayda ise 18.178 TL (önceki dönem: 29.080 TL)’dir.

B) Grup’un 01.01-30.06.2017 ve 01.01-30.06.2016 dönemlerinde ilişkili taraflarla yaptığı mal, hizmet ve reklam alış ve satışları aşağıdaki gibidir:

Mal ve Hizmet Alışları

01.01-30.06.2017 01.04-30.06.2017 01.01-30.06.2016

01.04-30.06.2016

İhlas Holding A.Ş.

35.924

18.422 67.534 31.275
Diğer

11.816

6.620 3.729

2.615

TOPLAM

47.740 25.042 71.263

33.890

 

Mal ve Hizmet Satışları

01.01-30.06.2017 01.04-30.06.2017 01.01-30.06.2016

01.04-30.06.2016

İhlas Holding A.Ş.

1.267.328

1.267.328

İhlas Pazarlama A.Ş.

1.072.260

1.072.260

İhlas Yapı Turizm ve Sağlık A.Ş.

578.622

526.124

TOPLAM

2.918.210

2.865.712

C) Grup’un 01-30.06.2017 ve 01.01-30.06.2016 dönemlerinde ilişkili taraflardan aldığı ve bunlara kestiği faiz, kira vb. faturalar aşağıdaki gibidir:

Kesilen vade farkı faturaları

01.01-30.06.2017 01.04-30.06.2017 01.01-30.06.2016

01.04-30.06.2016

İhlas Holding A.Ş.

28.395

10.904 150.456

55.709

İhlas Gazetecilik A.Ş.

13.305

1.618 37.874

21.782

Klas Dış Ticaret A.Ş.

5.909

11.570

5.874

İhlas Pazarlama A.Ş.

17.895

10.048 5.493

3.422

İhlas Net A.Ş.

7.163

3.657 6.692

3.416

İletişim Magazin Gazetecilik A.Ş.

1.519

786 4.654

2.597

Diğer

10.862

2.565 46.550

23.713

TOPLAM

85.048

29.578 263.289

116.513

 

Alınan vade farkı faturaları

01.01-30.06.2017 01.04-30.06.2017 01.01-30.06.2016

01.04-30.06.2016

Şifa Yemek ve Gıda Üretim Tesisleri Tic. A.Ş.

4.772

2.027 4.042

2.081

Diğer

5.171

79

TOPLAM

9.943

2.027 4.121

2.081

 

Kesilen kira ve diğer faturalar

01.01-30.06.2017 01.04-30.06.2017 01.01-30.06.2016

01.04-30.06.2016

İhlas Pazarlama A.Ş.

105.000

52.500 121.500

60.750

İhlas Holding A.Ş.

105.000

52.500 15.390

7.695

İhlas Gazetecilik A.Ş.

311.364

155.682

Diğer

12.012

8.652 6.480

3.240

TOPLAM

222.012

113.652 454.734

227.367

 

Alınan kira ve diğer faturalar

01.01-30.06.2017 01.04-30.06.2017 01.01-30.06.2016

01.04-30.06.2016

İhlas Yapı Turizm ve Sağlık A.Ş.

99.998

99.998

Şifa Yemek ve Gıda Üretim Tesisleri Tic. A.Ş.

5.507

2.397

Diğer

992

992 74

TOPLAM

100.990

100.990 5.581

2.397