Yönetim Kurulu

Görevi Adı Soyadı Yetki Sınırları Görev Başlangıç Tarihi Görev Bitiş Tarihi
Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Kurucan Şirket’i Temsil ve İlzama
Müştereken Yetkilidir.
31.03.2015 2018
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ömer Şaban Kamber Temsil ve İlzam yetkisi yoktur. 16.05.2017 2018
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Bekir Eren Şirket’i Temsil ve İlzama
Müştereken Yetkilidir.
18.10.2017 2018
Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Aza Mehmet Küsmez Şirket’i Temsil ve İlzama
Müştereken Yetkilidir.
16.05.2017 2018
Yönetim Kurulu Üyesi,

Denetim Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı

Ali Murat
Memioğlu
Bağımsız Üye – Temsil ve
İlzam yetkisi yoktur.
31.03.2015 2018
Yönetim Kurulu Üyesi,

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi

Salman Çiftçi Bağımsız Üye – Temsil
ve İlzam yetkisi yoktur.
31.03.2015 2018
Yönetim Kurulu Üyesi,

Denetim Komitesi Başkanı

Hüsnü Kurtiş Bağımsız Üye – Temsil ve
İlzam yetkisi yoktur.
31.03.2015 2018