Genel Müdür’ün Mesajı

Bilindiği üzere uzun yıllardır madencilik sektöründe faaliyet gösteren İhlas Madencilik A.Ş, ülke ve dünya genelinde ortaya çıkan yeni eko-politik gelişmelere bağlı olarak sektörel pozisyonunu yeniden gözden geçirme ve konumlandırma gereği duymuştur.

Özellikle madencilik sektöründe son yıllarda yaşanan büyük iş kazaları, uzun süren bürokratik işlemler, madencilik sektöründe izlenen politikalardaki belirsizlikler ve aksamalar,  buna bağlı olarak maden kanunu ve yönetmeliklerinin uygulanmasında pratikte yaşanan sıkıntılar ve uluslararası emtia piyasalarındaki dalgalı fiyat hareketleri nedeni ile madencilik sektöründe istenen noktaya maalesef ulaşılamamıştır.

Bu sebeple faaliyet alanının genişletilerek şirket karlılığının artırılması ve süregelen faaliyetlerin daha sağlıklı yürütülebilmesi için, yönetim kurulumuzca mevcut ana faaliyet konusuna İhlas Grubu’nun uzun yıllardır büyük bir başarı ve istikrarla sürdürdüğü inşaat ve pazarlama faaliyetlerinin de ilave edilmesi planlanmıştır. Ayrıca yönetimimiz, grubumuzun vizyonel hedefleri doğrultusunda şirket faaliyetlerine enerji sektörünü de ekleyerek, enerji sektöründe marka değeri odaklı teknolojik imalatlar ile bu ürünlerin içinde yer alacağı proje, taahhüt, ve işletme bazlı faaliyetlerde bulunmaya ne denli arzulu ve kararlı olduğunu göstermiştir.

Bu amaçla, yönetim kurulumuzun 23.12.2016 tarih ve 2016/23 sayılı almış olduğu karar gereği, 14.04.2017 tarihinde yapılan şirket olağan genel kurul toplantısında, unvan değişikliğine gidilmesi ve faaliyetlerin artık  “İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.” unvanı ile devam ettirilmesi kararı alınmıştır.

Unvan değişikliğine ilişkin bu karar 20.04.2017 tarihinde Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilerek, 26.04.2017 tarih ve 9314 sayılı resmi gazetede ilan edilmek suretiyle şirket unvanı “İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.” olmuştur.

Önümüzdeki dönemde şirketimiz inşaat ve enerji sektöründe yeni projelerle adını duyurmayı hedeflerken, diğer yandan da uzun yıllardır madencilik sektöründe edindiği tecrübe ve birikimlerini ortaya çıkacak olan yeni sektörel fırsatları da değerlendirmeyi düşünmektedir.

Son olarak belirtmek isterim ki, bundan sonra ortaya koyacağımız her yeni rasyonel proje ile kurumsal başarıları alışkanlık haline getirmeye, şirket paydaşlarımızın karlılıklarını maksimize etmeye ve onların geleceğe olan güven ve umutlarını diri tutmaya gayret edeceğiz. 

Saygılarımla,

Bekir Eren