Genel Müdür’ün Mesajı

Uzun yıllardır madencilik sektöründe faaliyet gösteren İhlas Madencilik A.Ş, ülke ve dünya genelinde ortaya çıkan yeni sosyo-ekonomik gelişmelere bağlı olarak sektörel pozisyonunu yeniden gözden geçirme ve konumlandırma gereği duymuştur. Bu noktadan hareketle,  faaliyet alanının genişletilerek şirket karlılığının artırılması ve faaliyetlerin daha verimli sürdürebilmesi için, İhlas Grubu’nun uzun yıllardır büyük bir başarı ve istikrarla sürdürdüğü inşaat ve pazarlama faaliyetlerinin de ana faaliyet konusuna ilave edilmesi yönetimimizce kararlaştırılmıştır.

Ayrıca, şirket faaliyetlerine enerji sektörünü de ekleyerek, enerji sektöründe marka değeri odaklı teknolojik imalatlar ile bu ürünlerin içinde yer alacağı proje, taahhüt ve işletme bazlı faaliyetler, yakın stratejik hedeflerimiz arasındadır.

Şirketimiz, önümüzdeki dönemde de inşaat ve enerji sektöründe yeni projelerle adını duyurmayı hedeflerken, diğer yandan uzun yıllardır madencilik sektöründe edindiği tecrübe ve birikimlerini ortaya çıkacak olan yeni sektörel fırsatları da değerlendirmeyi planlamaktayız.

Ülkemizin aydınlık geleceğine ve şirketimizin potansiyelimize olan güvenimiz tamdır. Bu cümleden olarak, gerek şirketimiz ve gerekse yatırımcılarımız için karlı ve verimli yeni projeler gerçekleştirmek ana hedefimizdir.

Saygılarımla,

Şadi Çiçekçi