Ortaklık Yapısı

Şirket’in ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.

Adı / Ünvanı Pay Oranı % Pay Tutarı (TL)
İhlas Holding A.Ş.

21,07

210.732.103

İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Tic. A.Ş.

3,87

38.665.314

Diğer

1,32

13.187.725

Halka açık kısım 74,98

749.885.955

Toplam

100,00

1.000.000.000,00