Ortaklık Yapısı

Şirket’in ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.

Adı / Ünvanı Pay Oranı % Pay Tutarı (TL)
İhlas Holding A.Ş.

19,54

195.361.006,06

İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Tic. A.Ş.

3,87

38.665.314,2

Diğer

1,32

13.187.725,24

Halka açık kısım 75,28

752.785.954,50

Toplam

100,00

1.000.000.000,00