İnsan Kaynakları Politikası

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

İnsan Kaynakları politikasının amacı, çalışanların etkin, verimli ve mutlu olmalarını sağlayarak Şirketin ulusal ve uluslararası alanda rekabet üstünlüğü elde etmesini sağlamaktır. Bu amaca ulaşmada uyulacak temel esasları şunlardır;

*İşin özelliğine uygun nitelik ve yetenekte personel çalıştırılabilmesi için aday temini, sınav ve oryantasyon sistemleri geliştirmek ve uygulamak,

*Personelin bilgi ve yeteneklerine uygun görevlerde çalışmasını sağlamak

*Şirket personelinin verim ve etkinliğini en üst düzeyde tutmak,

*Etkin bir eğitim plan ve programı ile tüm personele kendini geliştirme ve kariyer yapma imkânı sağlamak,

*Her kademedeki personelin moral ve motivasyonunu en üst düzeyde tutmak

*Personelin maddi ve manevi haklarını korumak ve geliştirmek,

*Tüm yöneticileriyle birlikte personelin çalışma isteklerini geliştirici bir iş ortamı oluşturmak ve iyi beşeri ilişkiler kurulmasına çaba göstermek,

*Tüm personelde dil, din, ırk, cinsiyet ve bedensel yapı ayırt edilmeden kurum bilincinin geliştirilmesini sağlamak,

*Bütçe imkânları ölçüsünde personelin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak, sosyal hizmet ve yardımlardan, bütün personeli dengeli bir şekilde faydalandırmak suretiyle Şirkette çalışmayı cazip hale getirmek.

Ayrımcılık konusunda bugüne kadar herhangi bir şikâyet alınmamıştır. Şirketteki uygulamalar gayet açık ve şeffaftır. Kimse dini, dili, ırkı ve cinsiyeti dolayısı ile dışlanmamıştır. Bu konu İnsan Kaynakları politikamızın esaslarındandır.