Yönetim Kurulu

Görevi Adı Soyadı Yetki Sınırları Görev Başlangıç Tarihi Görev Bitiş Tarihi
Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Kurucan Şirket’i Temsil ve İlzama
Müştereken Yetkilidir.
28.04.2021 2024
Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Mali İşlerden Sorumlu Murahhas Üye Mahmut Kemal Aydın Temsil ve İlzam yetkisi yoktur. 28.04.2021 2024
Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Tuğcu Şirket’i Temsil ve İlzama
Müştereken Yetkilidir.
28.04.2021 2024
İnşaat İşlerinden Sorumlu Murahhas Üye ve Genel Müdür Şadi Çiçekçi Şirket’i Temsil ve İlzama
Müştereken Yetkilidir.
28.04.2021 2024
Yönetim Kurulu Üyesi,

Denetim Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı

Prof. Dr. Resul İzmirli Bağımsız Üye – Temsil ve
İlzam yetkisi yoktur.
28.04.2021 2024
Yönetim Kurulu Üyesi,

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi

Ziya Burcuoğlu Bağımsız Üye – Temsil
ve İlzam yetkisi yoktur.
28.04.2021 2024
Yönetim Kurulu Üyesi,

Denetim Komitesi Başkanı

Mustafa Tansu Bağımsız Üye – Temsil ve
İlzam yetkisi yoktur.
28.04.2021 2024