İştirakler

Şirketin doğrudan iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:

Ticaret Unvanı Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki           

Payı

Para Birimi Şirketin Sermayedeki 

Payı (%)

Şirket İle Olan İlişkinin 

Niteliği

İhlas Madencilik Enerji ve Ticaret A.Ş.
Her Türlü Madencilik Faaliyetlerinde Bulunmak 7.700.000 6.292.000 TL 82 Bağlı Ortaklık
Bizim Evler Ardıçlı Ortak Girişimi İnşaat 500.000 50.000 TL 10 İştirak
İhlas Marmara Evler Ortak Girişimi İnşaat 1.000.000 100.000 TL 10 İştirak