Maden Ruhsatları

No İl İlçe Yatırımcı Firma/Rödovansçı Ruhsat No Ruhsat Yürürlük Tarihi

Ruhsat

Bitiş Tarihi

Alan (Hektar) Maden Grubu Cevher Tipi Ruhsat Durumu Mülkiyet
1 K.Maraş Elbistan İhlas Gayrimenkul 20062736 1.07.2022 1.07.2032 2.000,00 4/B Grup Linyit İşletme Ruhsatlı Saha Uhdemizde
2 K.Maraş Elbistan İhlas Gayrimenkul 20062737 20.09.2022 20.09.2032 1.714,75 4/B Grup Linyit İşletme Ruhsatlı Saha Uhdemizde
3 K.Maraş Elbistan İhlas Gayrimenkul 20062857 14.08.2023 14.08.2033 2.000,00 4/B Grup Linyit İşletme Ruhsatlı Saha Uhdemizde
4 K.Maraş Elbistan İhlas Gayrimenkul 20062858 14.08.2023 14.08.2033 2.000,00 4/B Grup Linyit İşletme Ruhsatlı Saha Uhdemizde
6 Balıkesir Kepsut İhlas Gayrimenkul 20069943 13.06.2023 13.06.2033 527,04 4/C Grup Au-Cu-Ag İşletme Ruhsatlı Saha Uhdemizde
7 Balıkesir Ayvalık İhlas Gayrimenkul 20069944 4.11.2020 4.11.2030 166,58 4/C Grup Fe-Cu İşletme Ruhsatlı Saha Uhdemizde
8 Burdur Yeşilova İhlas Gayrimenkul 200706176 8.02.2022 8.02.2032 551,2 4/C Grup Cr İşletme Ruhsatlı Saha Uhdemizde
9 Kastamonu Tosya İhlas Gayrimenkul 200708143 29.09.2020 29.09.2030 200 4/C Grup Mn İşletme Ruhsatlı Saha Uhdemizde
10 Manisa Salihli İhlas Gayrimenkul 67301 5.07.2020 5.07.2025 423,18 4/C Grup Polimetal (Kuvars-Au-Ag-Ti-Zr) İşletme İzinli Saha Uhdemizde