İştirakler

Şirketin doğrudan iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:

Ticaret Unvanı Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki           

Payı

Para Birimi Şirketin Sermayedeki 

Payı (%)

Şirket İle Olan İlişkinin 

Niteliği

İhlas Madencilik Enerji ve Ticaret A.Ş.
Her Türlü Madencilik Faaliyetlerinde Bulunmak 7.700.000 6.292.000 TL 82 Bağlı Ortaklık
İhlas Chinasilkroadgroup Finansal Danışmanlık A.Ş.
Finansal yatırım, enerji, stratejik ve yönetim danışmanlığı 50.000 25.000 TL 50 Bağlı Ortaklık
İhlas Marmara Evler Ortak Girişimi İnşaat 1.000.000 100.000 TL 10 İştirak