Ortaklık Yapısı

Şirket’in ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.

Adı / Ünvanı Pay Oranı % Pay Tutarı (TL)
İhlas Holding A.Ş.

20,66

137.520.345,06

İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Tic. A.Ş.

3,87

25.733.270,25

Diğer

1,32

8.776.944,00

Halka açık kısım 74,15

493.508.327,69

Toplam

100

665.538.887,00