Özel Durum Açıklamaları

 1_Sermaye Artırımının Tamamlanmasına İlişkin Belgenin Tescili_29.01.2018 

 2_Esas Sözleşme Tadiline İlişkin Sermaye Piyasası Kuruluna Başvuru Yapılması_06.02.2018

 3_Esas Sözleşme Tadiline İlişkin Sermaye Piyasası Kuruluna Başvuru Yapılması_08.02.2018

 4_Esas Sözleşme Tadiline İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu İzni_16.02.2018

 5_Geçici Vergi Bildirimi_19.02.2018

 6_Esas Sözleşme Tadiline İlişkin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü İzni_07.03.2018

 7_Sermaye artırımından elde edilen fonun kullanımına ilişkin rapor_23.03.2018

 8_2017 Hesap Dönemi Genel Kurulu _28.03.2018

 9_2017 Hesap Dönemi Sonucu Genel Kurula Teklif _28.03.2018

 10_Bagımsız Denetim Şirketi Seçimi_28.03.2018

 11_Bagımsız Yönetim Kurulu Üye Seçimi_28.03.2018

 12_Genel Kurul Tehir Bildirimi_21.04.2018

 13_2017_Yılı_Genel Kurul_Bildirimi_02.05.2018

 14_Sermaye artırımından elde edilen fonun kullanımına ilişkin rapor_18.05.2018

 15_2017 Yılı Genel Kurulu_29.05.2018

 16_Temsıl ve Ilzam Kararı_29.05.2018

 17_Komıte Gorev Dagılımı Kararı_29.05.2018

 18_Genel_Kurul_Tescili_07.06.2018

 19_Esas_Sözleşme_Tadil_Tescili_07.06.2018

 20_Bagımsız_Denetin_Şirketi_Seçimi_12.06.2018

 21_Şirket_Esas_Sözleşmesi_12.06.2018

 22. Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketliliği – 26.06.2018

 23. Dava Antlaşması – 03.12.2018

 24. Birleşme ve Bedelli Ser. Art. – 27.12.2018

 25. Bedelli Sermaye Artırımı – 27.12.2018

 26. Ser. Art. Kul. Fon Kullanımı – 27.12.2018

 27. Sermaye Artırımı SPK Muracaat – 27.12.2018

 28. Onaysız İzahname – 27.12.2018

 29. Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketliliği – 28.12.2018

1. Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketliliği – 03.02.2017

 2. Esas Sözleşme Değişikliğine SPK Onayı – 06.02.2017

 3. Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi – 14.02.2017

 4. Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi – 17.02.2017

 5. 2016 Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı – 23.03.22017

 6. 2016 Yılı Kar Dağıtımı Teklifi – 23.03.2017

 7. Bağımsız Denetim Şirketi Seçimi – 23.03.2017

 8. Yeni Proje (Ardıçlı) – 10.04.2017

 9. Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu – 14.04.2017

 10. 2016 Yılı Kar Dağıtımına İlişkin Genel Kurul Kararı – 14.04.2017

 11. 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Tescili – 20.04.2017

 12. Unvan Değişikliğinin Tescili – 20.04.2017

 13. Faaliyet Konusu Değişikliğinin Tescili – 20.04.2017

 14. Faaliyetler – 24.04.2017

 15. Bağlı Ortaklığımızın Tür Değişikliği – 24.04.2017

 16. Personel Alımı – 28.04.2017

 17. Ortak Girişim Kurulması – 03.05.2017

 18. Yönetim Kurulu Üyeliğinden İstifa ve Yeni Yönetim Kurulu Üyesi Atanması – 16.05.2017

 19. Yönetim Kurulu Görev Dağılımı ve İmza Yetkisi – 16.05.2017

 20. Bağlı Ortaklığımızın Tür Değişikliği İşleminin Tescili – 19.06.2017

 21. Ortaklık – 10.07.2017

 22. Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketliliği – 27.07.2017

 23. Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketliliği – 08.08.2017

 24. Geçici Vergi – 14.08.2017

 25. Yapı Ruhsatının Alınması – 02.10.2017

 26. İnşaat Çalışmaları – 03.10.2017

 27. Şirket Kuruluşu – 04.10.2017

 28. Bedelli Sermaye Artırımı – 06.10.2017 

 29. Hasılar Paylaşım Sözleşmesi – 09.10.2017

 30. Sermaye Artırım Bildirimi Şablon Güncellemesi – 10.10.2017

 31. İzahname SPK Müracaatı – 10.10.2017

 32. Fon Kullanım Raporu – 10.10.2017

 33. Sermaye Artırım SPK Müracaatı – 11.10.2017

 34. Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketliliği – 13.10.2017

 35. Yapı Ruhsatı – 16.10.2017

 36. YK Uyelıgı Istıfa ve Atama – 18.10.2017

 37. Temsil ve İlzam Kararı – 18.10.2017

 38. Ruhsat Devri – 10.11.2017

 39. Sektör Değişikliği Bildirimi – 15.11.2017

 40. Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketliliği – 17.11.2017

 41. İzahname SPK Onayı–28.11.2017

 42. Yeni Pay Alma Hakkı Kullanım Tarihleri –28.11.2017

 43. Yeni İnşaat Projesi –01.12.2017

 44. Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketliliği – 05.12.2017

 45_Rüçhan Hakkı Tutarı_14.12.2017

 46_Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu_14.12.2017

 47_Kullanılmayan Rüçhan Haklarının Tamamlanması_15.12.2017

 48_Sermaye Artırımının Tamamlanması_21.12.2017

 49_Esas_Sozlesme_Degısıklıgı_SPK_Muracaatı_27.12.2017

 50_Rödovans Sözleşmesi_29.12.2017